Camping Alta Ribagorça

Avis Legal

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL http://www.campingaltaribagorça.es (d’ara endavant, el lloc web), que Alta Ribargorça Càmping, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria sofrir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Raó Social de l’Empresa: Alta Ribagorza Camping, S.L.
Nom del titular: Ana Iglesias
Domicili social: Ctra.N-230, km 131
Població: Les Bordes
Provincia: Lleida
C.P.: 25520
C.I.F./D.N.I.: B25209057
Telèfon de contacte: 675557746
Correo electrònic: ana.uma@hotmail.com
Dades registrals: Inscrita al tom 1.295, foli 213, fulla L-25.805, inscripció 3.

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Alta Ribargorça Càmping, S.L. a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- ACCÉS I UTILIZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.
3.2.- Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el català. Alta Ribargorça Càmping, S.L. no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
Alta Ribargorça Càmping, S.L. podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’Alta Ribargorça Càmping, S.L., ni remetre publicitat o informació valent-se para això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenlaces que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra d’Alta Ribargorça Càmping, S.L.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús inconsentido que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Alta Ribargorça Càmping, S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Alta Ribargorça Càmping, S.L. no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,
– un mal funcionament del navegador,
– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
Alta Ribargorça Càmping, S.L. no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenlaces que s’incorporin a la web per a l’obertura d’unes altres. Alta Ribargorça Càmping, S.L. no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
Alta Ribargorça Càmping, S.L. no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

6.- ÚS DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

La web empra cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta a tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL.

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Alta Ribargorça Càmping, S.L. o de tercers, sense que puguin entendre cedits cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la pàgina web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Alta Ribargorça Càmping, S.L. o tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la pàgina web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

 8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Alta Ribargorça Càmping, S.L. garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a Alta Ribargorça Càmping, S.L. o al seu personal, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat d’Alta Ribargorça Càmping, S.L., imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.
Les dades facilitades seran tractats segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit Alta Ribargorça Càmping, S.L. ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la perduda, malament ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. En cas en què consideri oportú que se cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc sobre aquest tema.
En compliment de l’establert en la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això deu contactar amb nosaltres en ana.uma@hotmail.com

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Alta Ribargorça Càmping, S.L. i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Alta Ribargorça Càmping, S.L. i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili d’Alta Ribargorça Càmping, S.L.